EN

SPLOŠNI POGOJI

Ta spletna stran je last podjetja Jezeršek gostinstvo d.o.o., ki spletno mesto tudi upravlja (v nadaljevanju organizator).

Vsebine, objavljene na spletnem mestu, je dovoljeno reproducirati tudi v komercialne namene, izključno z namenom promocije dogodka Gourmet Cup Ljubljana, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati z  dovoljenjem podjetja Jezeršek gostinstvo d.o.o.

Po svojih najboljših močeh se trudimo, da na spletnem mestu objavljamo le prave in posodobljene podatke, vendar pa ne moremo zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov, ki smo jih pridobili iz drugih virov. Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe teh informacij, objavljenih na tem spletnem mestu, ali začasnega nedelovanja spletnega mesta.

Zavedamo se, da je zasebnost obiskovalcev našega spletnega mesta zelo pomembna. Zato bodo vsi podatki, ki jih pridobimo na spletnem mestu (prijavni obrazec), uporabljeni izključno v namene, za katere so bili pridobljeni. Vse osebne podatke bomo hranili v tajnosti in jih ne bomo posredovali nikomur brez vaše predhodne privolitve.

Jezeršek gostinstvo d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe vseh podatkov, ki so objavljeni na tem spletnem mestu.

Z uporabo tega spletnega mesta obiskovalec potrjuje, da sprejema navedene pogoje in z njimi soglaša.


SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa, chefov in govorcev ter odpovedi dogodka Gourmet Cup Ljubljana, kadarkoli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi dogodka bodo po elektronski pošti obveščeni vsi kupci kotizacij, kupnina bo v tem primeru v celoti povrnjena. Splošna javnost bo o tem obveščena prek spletne strani ali družbenih omrežij, ki jih upravlja organizator. 

Z registracijo na dogodku vsi udeleženci soglašajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video vsebine, ki bi morebiti prikazovale udeležence. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske namene, objave v medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne namene. Udeleženci se odrečejo uveljavljenja kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki zadevajo njihovo omembo ali podobnost. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so obiskovalci omenjeni ali prikazani.

Udeleženci se strinjajo, da jih lahko organizator kontaktira po elektronski pošti za obveščanje o dogodku.

Udeleženci se dogodka udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ter za morebitne poškodbe, do katerih bi lahko prišlo na dogodku.

PRIJAVA NA KONFERENCO

Prijava na konferenco mora biti oddana prek spletnega obrazca. 

Po uspešni oddaji prijave boste takoj na e-naslov, ki ste ga navedli ob prijavi prejeli predračun za plačilo kotizacije na transakcijski račun podjetja Jezeršek gostinstvo d.o.o.  Predračun je potrebno poravnati v roku treh delovnih dni. Po konferenci vam bomo izstavili račun na naslov, naveden na prijavnici. 

Po opravljenem plačilu s kreditno kartico boste prejeli račun takoj, in sicer na e-naslov, ki ste ga navedli ob prijavi.

Pogoj za udeležbo na konferenci je prijava in plačilo. 

Število mest na konferenci in v okviru programa je omejeno in velja do zasedbe prostih mest.

Udeleženci konference nimajo dovoljenja za avdio ali video zajemanje katerega koli dela nastopa govorcev na dogodku. Če udeleženec želi pridobiti posebno dovoljenje, naj se v pisni zahtevi obrne na organizatorja.


ODJAVA 

Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatske odjave z dogodka. 
V primeru odjave pred plačilom nam morate to skladno s temi pogoji za odjavo sporočiti pisno na e-naslov info@gourmetcup.si.

Odjava po plačilu ni mogoča. 

Če udeležba že prijavljene osebe na dogodku ni možna zaradi višje sile ali kakršnegakoli drugega razloga, vračilo kotizacije ni mogoče. V tem primeru je možno prijaviti nadomestnega udeleženca.

Udeleženec je ob registraciji na dogodku dolžan predložiti QR kodo in identifikacijski oz. ustrezen dokument. Vstopnice so vezane na osebo in niso prenosljive. Razen v primeru že urejene prijave in plačila. 

Ob registraciji vsak obiskovalec prejme identifikacijsko kartico in/ali zapestnico, ki jo mora nositi celoten dogodek. Identifikacijska kartica in/ali zapestnica omogoča vstop na prizorišča dogodka (konferenca, experience dinner, gourmet na snegu …). Vsaka zloraba se kaznuje z odvzemom identifikacijske kartice in/ali zapestnice.

Višina kotizacije (in kaj vključuje) je objavljena na spletni strani. 


POSEBNE PONUDBE

Organizator omogoča udeležbo na strokovno-izobraževalni konferenci po posebni ceni s promo kodo, in sicer za udeležence Gourmet Cupa 2017 (promo koda: GC17), člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije - Sekcije za gostinstvo in turizem (promo koda: ZBO18), člane Turistično gostinske zbornice Slovenije (promo koda: ZBO18), dijake in študente (promo koda: STU18). 
Vsi, ki bodo pri prijavi navedli promo kodo in s tem uveljavljali posebno znižano ceno za udeležbo na strokovno-izobraževalni konferenci, bodo morali ob registraciji predložiti ustrezen dokument (veljavna članska dijaška ali študentska izkaznica) in s tem dokazati status
Če udeleženec na registraciji ne bo predložil ustreznega dokumenta, bo moral doplačati razliko do polne cene, tj. 30,00 EUR). 


PODROBNOSTI

Vse cene so v Eurih (EUR). V ceno kotizacije je vključen DDV. V ceno kotizacije niso vključeni stroški nastanitve oz. morebitni drugi stroški. Za dodatne informacije smo vam na voljo na 01 361 94 16 ali na info@gourmetcup.si.


Sora pri Medvodah, 1. januar 2018